Rachunkowość

Amortyzacja a Polski Ład

Wraz z uchwaleniem przez Sejm 1 października ustaw dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych jak i prawnych, wprowadzone zostały przepisy tzw. polskiego ładu.  Nie pozostał bez zmiany zakres amortyzacji budynków […]

Zeznania podatkowe 2020

ZEZNANIA PODATKOWE ZA 2020 ROK  Od dnia dzisiejszego można składać zeznania podatkowe za 2020 rok. Zeznania podatkowe są już dostępne w e-Urzędzie skarbowym. Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-28,PIT-36, PIT-37, […]

Księgowość tradycyjna czy online?

Księgowość to bardzo ważny aspekt w każdej firmie. Przedsiębiorca może prowadzić ją sam lub zdecydować się na oddelegowanie tego obowiązku do firmy zewnętrznej, najczęściej do biura rachunkowego. W dzisiejszym świecie, […]

Pełna księgowość – limit 2021

W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, jak również ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych […]

Inwestycje długoterminowe jako pozycja bilansu

Inwestycje długoterminowe to składniki aktywów trwałych, utrzymywane przez jednostkę w okresie powyżej roku od dnia bilansowego w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych. w szczególności są to nieruchomości i wartości […]

Należności długoterminowe

Należności to prawo osoby fizycznej lub osoby prawnej do otrzymywania świadczenia w postaci środków pieniężnych w określonej kwocie i terminie wynikającym z zawartej wcześniej umowy. Należności można podzielić według kategorii […]

Korekta faktury – w starym czy nowym JPK?

Czy faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć oznaczenia w ewidencji (np. MPP, GTU), jeśli faktura pierwotna była rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją i nie było […]

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne bardzo często są dużym potencjałem dla firmy, gdyż posiadane licencje czy patenty mają ogromny wpływ na większą swobodę na rynku oraz szybszy rozwój. Czym są wartości […]

Kiedy należy wysyłać JPK_VAT?

Będą obowiązywać dwa warianty: JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie Nowy JPK wysyłasz: Przy rozliczeniu miesięcznym – do 25. dnia każdego miesiąca […]