Zeznania podatkowe 2020

Zeznania podatkowe 2020

ZEZNANIA PODATKOWE ZA 2020 ROK 
Od dnia dzisiejszego można składać zeznania podatkowe za 2020 rok. Zeznania podatkowe są już dostępne w e-Urzędzie skarbowym. Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-28,PIT-36, PIT-37, PIT-38.
Do platformy zalogować się można poprzez:
– Profil Zaufany
– e – dowód
– bankowość elektroniczną
– dane podatkowe (PESEL/NIP, kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 rok, kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2020 rok oraz wpisując kwotę nadpłaty/ podatku do zapłaty za 2019 rok.

PIT-37, PIT-38:

Rozliczenie podatku można weryfikować do 30 kwietnia 2021 roku. Później zeznania zostaną automatycznie zaakceptowane na podstawie posiadanych danych.

PIT-28: można składać w usłudze do 1 marca bieżącego roku.

PIT-28, PIT-36:

Te rozliczenia nie zostaną automatycznie zaakceptowane z upływem 30 kwietnia. Należy je samodzielnie uzupełnić a następnie zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Comments

Leave a comment