Korekta faktury – w starym czy nowym JPK?

Korekta faktury – w starym czy nowym JPK?

Czy faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć oznaczenia w ewidencji (np. MPP, GTU), jeśli faktura pierwotna była rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją i nie było obowiązku stosowania?
Nowe zasady ewidencjonowania transakcji zaczęły obowiązywać z dniem 1 października. Mimo to wielu podatników ma wątpliwości, jak rozliczyć faktury korygujące, które zostały wystawione do faktury otrzymanej przed dniem 1 października.
Odpowiedź brzmi: tak, wskazanemu oznaczeniu podlegają również faktury korygujące wystawione do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją. Oznacza to, że takie faktury korygujące należy rozliczać w świetle nowych zasad obowiązujących od 1 października. Faktury te pomimo, że zostały pierwotnie rozliczone we wrześniu wymagają również dodatkowego oznaczenia GTU, MPP, czy innych oznaczeń.

Comments

Leave a comment