Kiedy należy wysyłać JPK_VAT?

Kiedy należy wysyłać JPK_VAT?

Będą obowiązywać dwa warianty:
JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie
JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie
Nowy JPK wysyłasz:
Przy rozliczeniu miesięcznym – do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czyli np. za październik do 25 listopada, a za listopad do 25 grudnia.
Przy rozliczeniu kwartalnym wypełniasz tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Wysyłasz je do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełniasz część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną za cały kwartał.
Jeśli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy masz czas do pierwszego dnia roboczego przypadającego po tych dniach.
Uwaga! Nawet jeśli w danym miesiącu czy kwartale nie dokonałeś żadnej transakcji, złóż tzw. „zerowy” JPK_VAT. W polach PodatekNalezny oraz PodatekNaliczony wpisz „0.00”.

Comments

Leave a comment