Kadry i płace

Warunki pracy dla kobiet w ciąży

W kwietniu 2017 roku wprowadzone zostało rozporządzenie Rady Ministrów, które reguluje kwestie związane z ciążą i zasadami pracy dla kobiet ciężarnych, które objęte są szczególną ochroną, jeżeli chodzi o prawo pracy. Czas pracy  • Kobieta ciężarna nie powinna pracować więcej niż 8 godzin podczas jednej zmiany. Jeśli wcześniej czas jej zmiany wynosił przykładowo 12 godzin, […]

Przerwa pracownicza

Wyróżniamy kilka rodzajów przerw, które zależą od zakresu wykonywanych przez nas obowiązków. ► Przerwa dla osób pracujących przy komputerze (Art. 7 KP) Pracownik ma prawo do 5-minutowej przerwy po każdej godzinie pracy. Jest ona wliczana do czasu pracy. Nie można jej łączyć w jedną dłuższą przerwę, ponieważ jej harmonogram wynika z zasad bezpieczeństwa i higieny […]

Urlop wypoczynkowy – co warto wiedzieć?

Przepisy kodeksu pracy gwarantują nam urlop wypoczynkowy. Wyróżniamy dwa wymiary takiego urlopu, który możemy wykorzystać w ciągu roku kalendarzowego – 20 dni urlopu – 26 dni urlopu 20 dni urlopu przysługuje pracownikom ze stażem pracy krótszym niż 10 lat, natomiast 26 dni urlopu pracownikom ze stażem pracy wyższym niż 10 lat. EDUKACJA A OKRES PRACY  […]

Szczepienie przeciw COVID-19 obowiązkiem pracownika?

PRACA A SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 ◆ Czy pracodawca ma prawo pytać o szczepienie przeciw wirusowi? Z początku 2021 roku rozpoczął się proces szczepień społeczeństwa przeciw COVID-19. Są one jednak w zupełności dobrowolne oraz darmowe, a informacje o takich możliwościach są mocno popularyzowane i rozpowszechniane, aby zachęcić do szczepień jak największą ilość osób. Szczepienia te nie […]

Praca zdalna zza granicy?

Czy jest to możliwe? W ostatnim czasie tryb pracy zdalnej opanował świat. Nie jest to jednak forma dokładnie uregulowana prawnie. Decyzja o zleceniu pracownikowi pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Przepisy nie mówią o tym, skąd dokładnie praca ma się odbywać. To daje nam szereg nowych możliwości i udogodnień. Wiadomo, że taka forma wykonywania […]

Praca w porze nocnej

PRACA W PORZE NOCNEJ  ► Kiedy trwa pora nocna? Zgodnie z art. 151 Kodeksu pracy, pora nocna obejmuje 8 godzin – między 21:00 a 7:00. Pracodawca może ustalić, w jakich godzinach będzie przypadać u niego pora nocna. Nie musi być ona określona dla wszystkich w ten sam sposób, natomiast muszą one przypadać między 21:00 a […]

Nieuzasadnione porzucenie pracy

PORZUCENIE PRACY PRZEZ PRACOWNIKA • Czy można porzucić pracę bez konsekwencji? • Jakie będą tego skutki? W kodeksie pracy jasno uwzględnione jest w jakich przypadkach pracownik ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Są to wyłącznie dwa przypadki: ◆ szkodliwy wpływ wykonywanych obowiązków na zdrowie pracownika i brak przeniesienia go przez pracodawcę na […]

Jak skutecznie zdobyć podwyżkę?

PODWYŻKA W PRACY  Wielu pracowników obawia się prosić szefa o podwyżkę i rezygnuje ze starań z obawy przed reakcją i odmową. Warto jednak wiedzieć jak rozmawiać o podwyżce – jak wybrać odpowiedni moment i jak odpowiednio to uargumentować? Musimy dobrze przygotować się do rozmowy z przełożonym. Zatanowić się nad tym dlaczego podwyżka się nam należy, […]

Nagana dla pracownika

Nagana dla pracownika – za co, kiedy i na jak długo? Jak wynika z Kodeksu pracy osoby zatrudniające się mają wiele praw. Jednakże są również zobowiązani wykonywać swoje obowiązki, których muszą przestrzegać. Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania zasad? Czy niezdyscyplinowanie pracowników grozi naganą? Nagana w pracy może zostać udzielona jeśli pracownik narusza przepisy BHP lub nie […]

Pracownicze Plany Kapitałowe cz.1

Po cyklu artykułów na temat działalności nierejestrowanej zaczynam kolejny cykl na temat PPK, czyli pracowniczych planów kapitałowych. Pierwszym zagadnieniem które chciałabym omówić to to, kim jest tak zwany „podmiot zatrudniający”. Podmiot zatrudniający jest bowiem pojęciem szerszym, niż pojęcie pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Za podmiot zatrudniający należy uznać: Pracodawców, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, […]