Zmiany w stawkach VAT

Zmiany w stawkach VAT

Od 31 sierpnia 2020 r. obowiązują zmiany w matrycy stawek VAT. Dla kilku produktów stawka VAT została obniżona do 8% – m.in. dla urządzeń dla niewidomych oraz nasienia zwierzęcego. Ponadto został przedłużony termin stosowania stawki 0% na darowizny produktów na cele związane z COVID-19.
Stawką 8% zostało objęte nasienie zwierzęce, które było opodatkowane stawką 23%. Stawkę VAT do 8% obniżono także na maszyny poligraficzne i urządzenia komputerowe do pisma Braille’a, maszyny do pisania dla niewidomych czy urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille’a. Przed zmianą te urządzenia mogły być opodatkowane stawką 8% tylko wtedy, gdy mają status wyrobu medycznego. Co powodowało, że w większości przypadków stawka VAT wynosiła na te urządzenia 23%.
Ponadto został przedłużony termin stosowania stawki 0% na darowizny produktów na cele związane z COVID-19. Termin na stosowanie stawki 0% kończył się 31 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Finansów postanowiło przedłużyć go do dnia odwołania na obszarze Polski stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami COVID-19. To oznacza, że stawkę 0% będziemy stosowali nadal w przypadku darowizn towarów wymienionych w rozporządzeniu w sprawie obniżonych stawek.

Comments

Leave a comment