News dla przedsiębiorców!

News dla przedsiębiorców!

Od 16 maja przedsiębiorcy zobowiązani są do zgłaszania swoich pracowników (zarówno tych na umowie o pracę, jak i zlecenie) do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z podaniem kodu ich zawodu. Jak się okazuje, taki sam obowiązek dotyczy również osób także samozatrudnionych.
Po co ZUS takie informacje?
Według prof. Gertrudy Uścińskiej (Prezes ZUS) informacja o wykonywanym zawodzie jest potrzebna i niezwykle istotna. W szczególności przy monitorowaniu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analiz czy prognoz dotyczących rynku pracy i przemian struktury społecznej w kraju. Co więcej, takie informacje przyczynią się do prawidłowego oszacowania zachorowalności w poszczególnych profesjach.

Comments

Leave a comment