Dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy – kto, jak i kiedy?
COVID-19 sieje spustoszenie w zarówno światowej, jak i w polskiej gospodarce. W związku z kryzysem jaki wywołał, wiele ludzi straciło pracę, będącą nierzadko jedynym źródłem utrzymania. W skutek tego rząd państwa zdecydował się na podjęcie kolejnych kroków, które mogą choć w minimalnym stopniu zmniejszyć skutki tego kryzysu. Tę pomoc ma stanowić m.in. dodatek solidarnościowy będący nowym typem świadczenia.
Wszelkie warunki oraz zasady dotyczące jego otrzymywania określa Ustawa z dnia 20 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.
O przyznanie dodatku solidarnościowego ubiegać się mogą osoby, które w 2020 roku podlegały ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez okres co najmniej 60 dni, a ich umowy o pracę po dniu 15 marca zostały rozwiązane lub w przypadku umów na czas określony-nie zostały przedłużone. Zgodnie z ustawą, dodatek ten przysługuje za okres od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. i osiąga wartość 1400 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że maksymalna kwota świadczenia za czas przewidziany ustawą wynosi 4200 zł brutto. Dodatek solidarnościowy można otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym złożono wniosek,. Czyli jeśli wniosek został złożony w lipcu, dodatek będzie mógł być wypłacony jedynie za miesiąc lipiec oraz sierpień z pominięciem czerwca.
Za czas, w którym pobierany jest dodatek solidarnościowy, osoby zainteresowane nie dysponują prawem do poboru zasiłku chorobowego ani świadczenia rehabilitacyjnego. W takiej sytuacji należy wybrać bardziej korzystne świadczenie.
W celu ubiegania się o to świadczenie konieczne jest złożenie wniosku do ZUS na formularzu EDS, który dostępny jest jedynie w formie elektronicznej. Wypełniony wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym należy wysłać poprzez platformę PUE.

Comments

Leave a comment