Zmiany w przepisach ruchu drogowego!

Zmiany w przepisach ruchu drogowego!

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach od 1 czerwca w życie wejdą nowe przepisy.

❗️Ujednolicenie prędkości w terenie zabudowanym
Dopuszczalna prędkość w terenie zabudowanym to 50km/h. Od teraz taka prędkość będzie obowiązywała przez całą dobę.
❗️Uliczny odstęp
Kierowcy będą musieli przestrzegać minimalnego odstępu od poprzedzających kierowców.
Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany jest zachować minimalny odstęp od poprzedzającego na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę.
❗️Pierwszeństwo pieszego
Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na pasy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem. Wyjątkiem będzie tramwaj – przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo wyłącznie wtedy, gdy ten znajduje się już na przejściu dla pieszych.
Z kolei pieszy ma kategoryczny zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych podczas przechodzenia przez jezdnię. Minimalizuje to ryzyko wypadku drogowego.

Comments

Leave a comment