Zawieszenie działalności gospodarczej a prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

Zawieszenie działalności gospodarczej a prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

Zawieszenie działalności gospodarczej a prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów (KPiR)
Prowadzenie działalności gospodarczej nie musi trwać nieprzerwanie. Czasami zdarza się, że nie przynosi ona oczekiwanych dochodów i dlatego chcemy zdecydować się na jej zawieszenie. Część przedsiębiorców zawiesza działalność z powodu złego stanu zdrowia, planowanego wyjazdu z kraju na dłuższy czas lub kiedy firma funkcjonuje sezonowo.
Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od miesiąca do 24 miesięcy. Nawet podczas zawieszenia działalności ma on pewne obowiązki, oczywiście ma też swoje prawa. Główna zasada jest taka, że podczas trwania okresu zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może osiągać przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności. Jednak ma prawo uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych czy administracyjnych, które są z nią związane i nastąpiły przed jej zawieszeniem, jak również ma prawo do osiągania przychodów finansowych z działalności prowadzonej przed zawieszeniem lub z innego tytułu. Co jednak, jeśli przedsiębiorca sam prowadzi księgowość w formie Księgi Przychodów i Rozchodów? Czy nadal musi to robić, jeśli firma de facto nie funkcjonuje?
Przedsiębiorca może wykonywać szereg czynności, które będą wymagać zewidencjonowania w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. Należy pamiętać, że zawieszenie działalności nie zwalnia przedsiębiorcy z tego obowiązku.
Czynności wymagające ujęcia w KPiR to m.in.:
– sprzedaż środków trwałych lub wyposażenia,
– ponoszenie wydatków stałych, mających na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródeł przychodów (np. wynajem biura, abonament na za telefon firmowy).
– korekta kosztów dokonywana in plus lub in minus ze względu na nieopłacenie wydatków w ustawowym terminie lub opłacenie takich, które zostały już wcześniej wypisane z kosztów podatkowych
Należy mieć również na uwadze, że zdarzenia ujęte w KPiR w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej powinny być rozliczone podatkowo:
– w przypadku odwieszenia działalności przed zakończeniem roku podatkowego, w pierwszej wyliczanej zaliczce na podatek dochodowy po wznowieniu działalności,
– w przypadku gdy działalność nie zostanie wznowiona przed zakończeniem roku podatkowego – w zeznaniu rocznym.

Comments

Leave a comment