Wzrost stopy bezrobocia

Wzrost stopy bezrobocia

Wzrost stopy bezrobocia 
  • Pod koniec 2020 roku wzrost stopy bezrobocia był bardzo niewielki, jednakże w styczniu 2021 roku stopa bezrobocia wyniosła 6,5%. Aktualnie mamy do czynienia z tendencją wzrostową.
  • W porównaniu z 2020 rokiem ilość osób bezrobotnych wzrosła o ponad 40 tysięcy.
Skutkiem tego zjawiska są m.in. brak prac sezonowych, koniec programów aktywizacyjnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy.

Comments

Leave a comment