Wypowiedzenie mailowe

Wypowiedzenie mailowe

Mailowe wypowiedzenie – czy to zgodne z prawem? 
Artykuł 30 ust. 3 Kodeksu pracy wskazuje, że wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno wystąpić na piśmie. Jednak kodeks jednoznacznie nie zabrania przesyłania takich dokumentów drogą pocztową.
Oczywiście, takie rozwiązanie jest pewnym ułatwieniem dla pracodawcy – natomiast nie jest ono w 100% pewne. Nie jesteśmy w stanie określić, czy pracownik na pewno odbierze wiadomość z załącznikami lub czy nie pojawią się komplikacje internetowe.
  •  Wypowiedzenie wysłane drogą mailową jest ważne, jeżeli został na nim złożony elektroniczny podpis kwalifikowany.
Jeżeli wypowiedzenie nie będzie posiadało podpisu kwalifikowanego, to oznacza, że jego forma jest wadliwa. W związku z tym, pracownik będzie miał prawo do odwołania się z roszczeniem o przywrócenie na stanowisko lub odszkodowanie z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy.

Comments

Leave a comment