Wynajem mieszkania – jak postępować?

Wynajem mieszkania – jak postępować?

Najważniejsze przy decydowaniu o wynajmie jest skrupulatne przeanalizowanie umowy i znajomość odpowiedzi na niżej wymienione pytania:
• Jaka jest forma umowy? – pisemna/ustna
• Jaki jest czas jej trwania? – umowa może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony
• Czy istnieje możliwość przedterminowego odstąpienia od umowy?
• Jaka jest wysokość opłat i sposób zapłaty za czynsz?
• Jakie są prawa i obowiązki, które zastrzega sobie właściciel?
• Czy jest możliwość zmiany umowy?
❗️Co ważne! Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić, czy wynajmujący ma uprawnienia do rozporządzania mieszkaniem. Status nieruchomości można sprawdzić poprzez numer księgi wieczystej lokalu albo okazanie aktu właśności.
Kaucja
Kaucja, czyli pienieżne zabezpieczenie roszczeń wynajmującego mieszkanie, z tytułu niezapłaconego w określonym czasie czynszu lub szkód materialnych. Nie może przekraczać dwunastokrotności ustalonego czynszu i podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od opuszczenia mieszkania po wygaśnięciu umowy.
► Co należy do obowiązków najemcy?
– przekazanie mieszkania w stanie porządku i czystości zarówno mieszkania, jak i pomieszczeń ogólnodostępnych np. klatka schodowa, winda)
– zadbanie o naprawy w lokalu – jeśli nie były one winą wynajmującego
– zapewnienie sprawnego działania instalacji oraz urządzeń umożliwiających korzystanie z wody, ciepła itp.
– naprawienie wad po ewentualnym poprzednim lokatorze – wymiana zużytych elementów
► Co należy do obowiązków lokatora?
– stosowanie się do zasad ogółu – cisza nocna
– utrzymywanie porządku i czystości
– w trakcie wynajmu dbanie o pomieszczenia ogólnodostępne (klatka schodowa, winda)
– dokonywanie ewentualnych napraw w razie takiej potrzeby

Comments

Leave a comment