Warning: Undefined property: LearnDash\WooCommerce\Admin\Pages\Sections\Settings_Enrollment_Status::$setting_option_initialized in /home/platne/serwer229391/public_html/finlaw.pl/wp-content/plugins/learndash-woocommerce/src/App/Admin/Pages/Sections/Settings_Enrollment_Status.php on line 121
Warunki pracy dla kobiet w ciąży – Finlaw

Warunki pracy dla kobiet w ciąży

Warunki pracy dla kobiet w ciąży

W kwietniu 2017 roku wprowadzone zostało rozporządzenie Rady Ministrów, które reguluje kwestie związane z ciążą i zasadami pracy dla kobiet ciężarnych, które objęte są szczególną ochroną, jeżeli chodzi o prawo pracy.
Czas pracy 
• Kobieta ciężarna nie powinna pracować więcej niż 8 godzin podczas jednej zmiany. Jeśli wcześniej czas jej zmiany wynosił przykładowo 12 godzin, to pracodawca ma obowiązek skrócić jej czas pracy do ośmiu godzin. W sytuacji gdy wymiar czasu pracy ulegnie zmianie z powodu zajścia w ciążę, wówczas pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia wynagrodzenia za czas nieprzepracowany
• Pracodawca nie może zatrudniać ciężarnej w godzinach nadliczbowych lub nocnych.
• Pracodawca nie może również delegować ciężarnej w miejsca inne niż stałe miejsce pracy. Ponadto ciężarna ma możliwość odmowy wyjazdu na delegację służbową, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji.
Praca przy komputerze 
Kobieta w ciąży, aby nie narażać swojego stanu zdrowia ma prawo do przerw wliczanych do czasu pracy w trakcie wykonywania obowiązków przy pomocy komputera. Ciężarna może pracować 50 minut przed monitorem na każdą godzinę pracy, po czym powinna udać się na 10-minutową przerwę.
Nowe regulacje dotyczą także prac stojących. Czas stania nie może przekraczać 15 minut – a łącznie podczas zmiany nie powinien przekraczać 3 godzin.
Czego nie wolno kobiecie w ciąży? 
Według art. 176 § 1 Kodeksu pracy zarówno kobiety w ciąży, jak i kobiety karmiące nie mogą wykonywać tak zwanych prac uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wspomniane wcześniej rozporządzenie zawiera szczegółowy wykaz prac, których osoba ciężarna nie może wykonywać.
Są to między innymi:
• prace polegające na przenoszeniu rzeczy ciężkich, prace w pozycji wymuszonej, prace w pozycji stojącej lub przed monitorem ekranowym, (przekraczającym dozwoloną jednorazową liczbę godzin )
• prace w mikroklimacie zimnym, gorącym lub zmiennym
• prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych
• prace w narażeniu na hałas lub drgania
• prace przy obniżonym lub podwyższonym ciśnieniu
• prace narażające na ciężkie urazy fizyczne lub psychiczne (np. prace na kopalniach, prace przy akcjach ratunkowych, prace na wysokości)
Zgodnie z art., 179 § 1 Kodeksu pracy, jeśli pracownica do czasu zajścia w ciążę wykonywała pracę szkodliwą lub niebezpieczną, to pracodawca ma obowiązek przenieść ją na inne stanowisku lub zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy, jeśli przeniesienie jest niemożliwe.
Rozwiązanie umowy o pracę 
Kobieta ciężarna jest chroniona przez prawo i zgodnie z art. 177 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży – a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Wyjątkiem są uzasadnione przyczyny standardowego zwolnienia przez pracodawcę.

Comments

Leave a comment