Urlop wypoczynkowy – co warto wiedzieć?

Urlop wypoczynkowy – co warto wiedzieć?

Przepisy kodeksu pracy gwarantują nam urlop wypoczynkowy. Wyróżniamy dwa wymiary takiego urlopu, który możemy wykorzystać w ciągu roku kalendarzowego
– 20 dni urlopu
– 26 dni urlopu
20 dni urlopu przysługuje pracownikom ze stażem pracy krótszym niż 10 lat, natomiast 26 dni urlopu pracownikom ze stażem pracy wyższym niż 10 lat.
EDUKACJA A OKRES PRACY 
Jak wynika z art. 155 par.1 Kodeksu pracy przy stażu urlopowym uwzględniamy lata edukacji. Okresy nauki nie sumują się – to znaczy, że jeżeli pracownik uwzględnia szkołę wyższą (8 lat), to nie dodaje do tego już okresu z tytułu ukończenia szkoły średniej.
Pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy w całości. Jeżeli chce się podzielić urlop wypoczynkowy na części niezbędna będzie prośba skierowana do pracodawcy.
Co jeśli nie wykorzystamy urlopu w danym roku kalendarzowym? Nie tracimy go. Wówczas przechodzi on na rok następny i powinien zostać wykorzystany do końca września – jednak jeśli rozpoczniemy urlop dopiero we wrześniu, to mamy możliwość zakończenia go w kolejnym miesiącu.

Comments

Leave a comment