Urlop rodzicielski jako przywilej rodzica

Urlop rodzicielski jako przywilej rodzica

Wszystko co rodzic powinien wiedzieć o urlopie rodzicielskim z prawnego punktu widzenia

Urlop rodzicielski jest dobrowolnym i odpłatnym przywilejem pracowników, którzy wychowują dzieci. Takiego rodzaju urlopy mają na celu ułatwienie rodzicom proces wychowywania i pogłębiania więzi. Jak to wszystko wygląda w praktyce?
Po pierwsze nasuwa się ważne pytanie – jak uzyskać urlop rodzicielski?
Odpowiedni wniosek powinien zostać złożony do pracodawcy nie później niż 21 dni od dnia porodu. Z urlopu może skorzystać zarówno mama, ojciec dziecka, jak i oboje w tym samym czasie.
Zgodnie z treścią artykułu 182 1a Kodeksu pracy z takiego urlopu można skorzystać zaraz po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Wymiar czasu uzależniony jest od ilości dzieci urodzonych podczas jednego porodu – mogą to być 32 lub 34 tygodnie.
Czy można nadal świadczyć pracę mimo przebywania na urlopie rodzicielskim?
Tak, wówczas wymagane jest złożenie wniosku o rezygnację z korzystania z urlopu rodzicielskiego całkowicie lub częściowo i powrót do pracy. W treści wniosku pracownik może, ale nie musi wskazywać preferowane przez siebie dni i godziny wykonywania pracy.
Praca na urlopie rodzicielskim może być świadczona maksymalnie na pół etatu, a druga połowa powinna być przeznaczona na opiekę nad dzieckiem.
Jeżeli rodzic chce łączyć urlop rodzicielski z pracą, to musi określić jak długo zamierza pracować na takowym urlopie.
Trzeba tę decyzję jednak dobrze przemyśleć, ponieważ biorąc pod uwagę zapisy w Kodeksie pracy, to nie ma możliwości prawnej do powrotu do korzystania z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.
Jeżeli pracownik ostatecznie zdecyduje się na takie rozwiązanie, to zgodnie z art. 182 1f Kodeksu pracy czas urlopu rodzicielskiego ulega proporcjonalnemu wydłużeniu i może wynieść 64 tygodnie lub 68 tygodniu w zależności od ilości urodzonych dzieci podczas jednego porodu.

Comments

Leave a comment