Warning: Undefined property: LearnDash\WooCommerce\Admin\Pages\Sections\Settings_Enrollment_Status::$setting_option_initialized in /home/platne/serwer229391/public_html/finlaw.pl/wp-content/plugins/learndash-woocommerce/src/App/Admin/Pages/Sections/Settings_Enrollment_Status.php on line 121
Ulga dla młodych – Finlaw

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych, określana też hasłami „bez PIT dla młodych” lub „zerowy PIT dla młodych”, zwalnia z podatku większość dochodów podatników, którzy nie ukończyli jeszcze 26 lat.
Ile wynosi ulga oraz jak z niej korzystać?
Z ulgi korzystają osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Z ulgi skorzysta obecnie ponad 2 mln młodych pracowników. Niestety dla części młodych podatników zerowy PIT nie przysługuje w stosunku do przychodów osiąganych z: umów o dzieło, działalności gospodarczej, praw autorskich, zasiłków pieniężnych, ubezpieczenia społecznego, praktyk absolwenckich i staży uczniowskich, stypendiów, przychodów objętych podatkiem zryczałtowanym, np. niektórych odpraw.
Ulgą objęte są przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika są zwolnione z PIT. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli podatnik zarobi więcej to dopiero nadwyżka będzie opodatkowana według skali podatkowej. Warto dodać, że w przypadku choroby pracownika, ulgą dla młodych objęte jest wynagrodzenie chorobowe, wypłacane przez pracodawcę, gdyż uważa się je za przychód ze stosunku pracy. Zasiłek chorobowy, który po 33 dniach absencji zaczyna wypłacać ZUS, zwolnieniem objęty już nie jest.
Należy pamiętać, że ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeśli podatnik jest objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym).

Comments

Leave a comment