Warning: Undefined property: LearnDash\WooCommerce\Admin\Pages\Sections\Settings_Enrollment_Status::$setting_option_initialized in /home/platne/serwer229391/public_html/finlaw.pl/wp-content/plugins/learndash-woocommerce/src/App/Admin/Pages/Sections/Settings_Enrollment_Status.php on line 121
Ubezpieczenie prywatnego auta użytkowanego w firmie – Finlaw

Ubezpieczenie prywatnego auta użytkowanego w firmie

Ubezpieczenie prywatnego auta użytkowanego w firmie

Prawie w każdej firmie użytkowany jest samochód osobowy. Tak jak nie ma zastrzeżeń co do rozliczania pojazdu firmowego, który jest składnikiem majątku przedsiębiorstwa, tak wątpliwości może budzić rozliczenie pojazdu prywatnego. Czy przedsiębiorca może obciążyć firmowe koszty podatkowe składką opłacanego za ten samochód ubezpieczenia OC, jeżeli to właśnie ona ponosi ten wydatek?

Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności może wykorzystywać pojazd prywatny, nawet gdy nie stanowi on majątku firmy. Wydatki z tytułu kosztów ubezpieczenia prywatnego samochodu osobowego są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów również w przypadku, gdy samochód osobowy stanowi współwłasność podatnika, ale w wysokości ograniczonej ustawowym limitem. Jeżeli samochód nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, wydatki związane z używaniem samochodu dla potrzeb działalności, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko w części: 20% kwoty netto, powiększonej o nierozliczony VAT.

W art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o pdof dla składek na ubezpieczenie samochodu osobowego ustawodawca przewidział odrębny limit określony w proporcji w jakiej kwota 150,000 euro pozostaje do wartości takiego auta przyjętej dla celów ubezpieczenia, jednak w tym samym przepisie zaznaczył, że chodzi tu o samochody inne niż określone w punkcie 46. W przypadku samochodu osobowego, będącego własnością podatnika, który nie stanowi składnika firmowego majątku., na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o pdof, składki na jego ubezpieczenie są objęte limitem 20% poniesionych wydatków. W ramach tego limitu uwzględnia się również podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o VAT nie stanowi podatku naliczonego oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w jakiej zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.

Comments

Leave a comment