Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w interesie prywatnym lub publicznym i społecznym