Zasady ustalania wysokości odpisów na ZFŚS i terminów przekazywania