Zasady ustalania uprawnień z tytułu korzystania z samochodu do celów służbowych i konsekwencji składkowo – podatkowych z tego tytułu