Zasady ustalania dodatków kodeksowych i regulaminowych