Zasady rozwiązywania stosunku pracy przez pracownika i pracodawcę w każdej formie zawartej umowy i w różnych trybach