Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa – analiza przesłanek