Ustalanie wynagrodzenia za pracę, w tym zasady ustalania składników stałych i zmiennych za czas wykonywania pracy