Ustalanie wynagrodzenia za czas absencji z powodu urlopu, choroby i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy