Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne – analiza zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym w różnych formach umowy, zasady obliczania podstaw wymiaru składek i wysokości składek