Systemy czasu pracy – analiza i przykłady. System czasu pracy a okres rozliczeniowy – analiza powiązań