Warning: Undefined property: LearnDash\WooCommerce\Admin\Pages\Sections\Settings_Enrollment_Status::$setting_option_initialized in /home/platne/serwer229391/public_html/finlaw.pl/wp-content/plugins/learndash-woocommerce/src/App/Admin/Pages/Sections/Settings_Enrollment_Status.php on line 121
Pre-Test – Finlaw

Pre-Test

W pierwszym tygodniu, przed rozpoczęciem studiowania zagadnień merytorycznych rozwiązujemy pre-test.
Jego celem jest sprawdzenie wiedzy uczestnika kursu przed rozpoczęciem szkolenia w celu porównania jej do wiedzy po zakończeniu kursu.
Jest to wymóg, którego zadaniem jest monitorowanie jakości i poziomu kursu oraz ustalenie czy kurs spełnia kryterium podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestników.

Mając powyższe na uwadze ważne jest, aby test wypełniony był zgodnie z faktyczną wiedzą uczestnika przed rozpoczęciem kursu, a nie w oparciu o korzystanie z wiedzy dostępnej w podręcznikach, ustawach, publikacjach internetowych czy też podpowiedzi innych osób. Wynik pre-testu nie ma wpływu na ocenę końcową egzaminu po zakończeniu kursu.

W końcu po to przychodzimy na kurs, aby tą wiedzę dopiero zdobywać, a nie posiadać już przed jego rozpoczęciem.

Pre test znajduje się na dole tego modułu. Zachęcam do rozwiązania.