Podstawowe definicje związane z czasem pracy, norma i wymiar czasu pracy,