Osoby upoważnione do korzystania z opieki socjalnej pracowników, czyli w jaki sposób rodzina pracownika korzysta z funduszu socjalnego