Okresy wypowiedzenia i zasady ich ustalania w różnych formach umowy