Okres rozliczeniowy – rodzaje, zasady wprowadzania i rozliczania czasu pracy w różnych okresach rozliczeniowych