Obowiązki pracodawcy w razie rozwiązania umowy o pracę w trybie normalnym i trybie szczególnym