Istota i cel funduszu, działalność socjalna pracodawcy – analiza najczęściej popełnianych błędów