Finansowanie ZFŚS – odpis podstawowy i odpisy fakultatywne