Egzamin końcowy

ZASADY EGZAMINU KOŃCOWEGO

  • Przy każdym pytaniu znajduje się co najmniej jedna prawidłowa odpowiedź, nie ma pytań dla których wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
  • W teście znajduje się 12 pytań / zadań z czego ocenie i punktacji podlega 10. Należy wybrać 10 zadań i zaznaczyć je w tabeli odpowiedzi. Do oceny brane są pod uwagę tylko te odpowiedzi, które są umieszczone w tabeli pod odpowiednim numerem pytania.
  • Jeżeli w pytaniu jest przykład liczbowy to nie będzie trzeba obliczyć i wskazać wynik tylko wskazać jedno z czterech podanych rozwiązań.
  • Przykłady liczbowe zawierają tylko jedną prawidłową odpowiedź
  • W przykładach liczbowych nie ma błędów rachunkowych
  • W przypadku nie zaznaczenia 10 pytań ocenia podlegają pytania 1 – 10
  • Podczas egzaminu można korzystać z kalkulatorów, ustaw oraz kodeksów, notatek.
  • Pierwszy termin egzaminy odbywa się najwcześniej 7 i najpóźniej 21 dni po ukończeniu modułu Płatnik.
  • Ewentualne kolejne dwa terminy egzaminu ustalane są indywidualnie
  • Czas trwania egzaminu – 45 minut

PUNKTACJA

Ocena Liczba punktów
Bardzo dobry 9,5 – 10
Dobry 8,0 – 9,0
Dostateczny 6,5 – 7,5
Dopuszczający 5,0 – 6,0
Niedostateczny 0 – 4,5