Dokumentacja pracownicza związana z rekrutacją zgodna z przepisami prawa