Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON – możliwości pozyskiwania