Certyfikat o uczestnictwie, a zaświadczenie o ukończeniu kursu

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Każdy uczestnik po ukończeniu wszystkich modułów otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Otrzymanie tego certyfikatu nie wymaga zaliczenia egzaminu końcowego. Warunkiem jego otrzymania jest jedynie przepracowanie każdego merytorycznego modułu kursu.
Na certyfikacie są zawarte następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa kursu / szkolenia
 • Numer certyfikatu
 • Data wydania certyfikatu
 • Podpis osoby prowadzącej
 • Adnotacja: “uczestniczył(a) w szkoleniu”

ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANIU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

 • specjalista do spraw kadr – kod zawodu: 242307
 • specjalista do spraw wynagrodzeń – kod zawodu 242310

Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Aby uzyskać zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych należy zdać z wynikiem co najmniej dostatecznym egzamin końcowy.

Na zaświadczeniu poza informacjami dotyczącymi kwalifikacji zawodowych są również informacje dotyczące osoby, która je uzyskała zgodnie z rozporządzeniem.

Te informacje to:

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • numer PESEL

Aby organizator szkolenia mógł wystawić zaświadczenie konieczne jest udostępnienie tych danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (RODO) w celu przeprowadzenia szkolenia.

Kwestionariusz znajduje się w załączniku do niniejszego modułu.

Kwestionariusz musi być wypełniony przed rozpoczęciem kursu!