Tags: fiskus

Nie każdy firmowy wydatek jest kosztem podatkowym

Firma – jako osoba prawna, zamierza zorganizować imprezę okolicznościową, w której oprócz pracowników będą uczestniczyć również kontrahenci oraz inni goście związani z firmą. Czy wydatki na organizację tego spotkania, w części przypadającej na gości, będą podlegały rozliczeniu w kosztach podatkowych? Jak każde spotkanie tego typu, wiąże się z nim ponoszenie określonych wydatków. Jednak nie wszystkie […]