Warning: Undefined property: LearnDash\WooCommerce\Admin\Pages\Sections\Settings_Enrollment_Status::$setting_option_initialized in /home/platne/serwer229391/public_html/finlaw.pl/wp-content/plugins/learndash-woocommerce/src/App/Admin/Pages/Sections/Settings_Enrollment_Status.php on line 121
Szkolenie w dniu wolnym od pracy – Finlaw

Szkolenie w dniu wolnym od pracy

Szkolenie w dniu wolnym od pracy

Szkolenie w dniu wolnym od pracy
Czy jako pracownicy mamy obowiązek uczestniczyć w szkoleniu organizowanym w naszym wolnym dniu?
Pracownik nie ma obowiązku stawienia się w pracy na szkoleniu w dniu wolnym.
Wyjątkiem są wyłącznie dwie sytuacje:
– występowanie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska, usunięcia awarii,
– w wyjątkowych okolicznościach na szczególne potrzeby pracodawcy.
Należności:
Pracownikowi przysługuje rekompensata w przypadku, gdy wykonuje on swoje obowiązki służbowe w dniu wolnym od pracy. Wówczas pracownikowi należy się w zamian inny dzień wolny.
Dodatek za godziny nadliczbowe przysługuje wtedy, gdy pracownik uczestniczył w obowiązkowym szkoleniu w dniu wolnym – który został przyznany w zamian za wcześniejszą pracę w święto.

Comments

Leave a comment