Specjalista ds. tworzenia biznesplanów

Specjalista ds. tworzenia biznesplanów

Program szkolenia:

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
Strategia firmy i zarządzanie strategiczne. Profesjonalny Biznes Plan – tworzenie i zastosowanie
Analiza projektów inwestycyjnych od podstaw
Metody i źródła finansowania przedsiębiorstw w różnych fazach oraz fundusze UE. Optymalna struktura kapitału jako problem decyzyjny oraz ustalanie kosztu kapitału własnego, obcego i łącznego. Instrumenty finansowe w przedsiębiorstwie jako narzędzie inwestowania i pozyskiwania kapitału – analiza porównawcza
Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa: makroekonomiczna, sektorowa, sytuacyjna. Analiza finansowa (wskaźnikowa) przedsiębiorstwa: płynność finansowa, rentowność, zadłużenie, produktywność (sprawność działania)