Specjalista ds. rachunkowości

Specjalista ds. rachunkowości

Program szkolenia:

Podstawy rachunkowości
Sprawozdawczość finansowa – ogólnie
Płace i ZUS
Polityka rachunkowości, plan kont,
Zasady ewidencji operacji gospodarczych
Bilans od A do Z
Wynik finansowy od A do Z
Sprawozdanie finansowe – krok po kroku
Rozliczenia w obcych walutach
Leasing, Faktoring i cash flow
MSSF
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
Podatki dochodowe
Podatek VAT
Prawo bilansowe a prawo podatkowe