Specjalista ds. rachunkowości zarządczej

Specjalista ds. rachunkowości zarządczej

Program szkolenia:

Podstawy rachunkowości
Sprawozdawczość finansowa – ogólnie
Analiza wskaźnikowa
Zasady ewidencji operacji gospodarczych
Bilans od A do Z
Wynik finansowy od A do Z
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
Prawo bilansowe a prawo podatkowe