Specjalista ds. rachunkowości inwestycyjnej

Specjalista ds. rachunkowości inwestycyjnej

Program szkolenia:

Podstawy rachunkowości
Sprawozdawczość finansowa – ogólnie
Analiza wskaźnikowa
Zasady ewidencji operacji gospodarczych
Bilans od A do Z
Wynik finansowy od A do Z
Rozliczenia w obcych walutach
Leasing, Faktoring i cash flow
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
Prawo bilansowe a prawo podatkowe