Specjalista ds. płac

Specjalista ds. płac

Program szkolenia:

Obsługa programu Płatnik
Obliczanie wynagrodzenia brutto
Obliczanie wynagrodzenia netto
Lista płac – warsztaty praktyczne
Koszty pracy
PFRON
Pozapłacowe świadczenia pracownicze