Specjalista ds. finansów

Specjalista ds. finansów

Program szkolenia:

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i polityka dywidendy
Budowa i funkcjonowanie systemu finansowego oraz rynków finansowych (rynek pieniężny i kapitałowy) oraz zależności między nimi.
Bankowość w firmie. Nowoczesne produkty i usługi. Analiza cash flow, leasing i faktoring czyli zarządzanie przepływami pieniężnymi
Analiza techniczna
Metody wyceny wartości firmy oraz strategie zarządzania wynikami i wartością
Analiza projektów inwestycyjnych od podstaw
Metody i źródła finansowania przedsiębiorstw w różnych fazach oraz fundusze UE. Optymalna struktura kapitału jako problem decyzyjny oraz ustalanie kosztu kapitału własnego, obcego i łącznego. Instrumenty finansowe w przedsiębiorstwie jako narzędzie inwestowania i pozyskiwania kapitału – analiza porównawcza
Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa: makroekonomiczna, sektorowa, sytuacyjna. Analiza finansowa (wskaźnikowa) przedsiębiorstwa: płynność finansowa, rentowność, zadłużenie, produktywność (sprawność działania)