Prawo pracy 2021

Prawo pracy 2021

Program szkolenia:

Stosunek pracy i umowy cywilnoprawne
Czas pracy
Ustanie stosunku pracy i świadectwo pracy