Pracownik ds. socjalnych

Pracownik ds. socjalnych

Program szkolenia:

Pozapłacowe świadczenia pracownicze
ZFŚŚ
Odpowiedzialność majątkowa, porządkowa i dyscyplinarna pracowników
Systemy wynagradzania pracowników